Radionice

Naše radionicesu koncipirane tako da svaki redoviti član mora biti i aktivan član. To znači da mora aktivno raditi na svom rastu, osviještenju, duhovnosti, primjenjivati dana znanja i davati redovito svoja iskustva koja je prošao/la u svakodnevnom životu. Te zadače ne zahtijevaju trošenja dodatnog vremena, jer se one rade kroz primjenu u svakodnevnom življenju a i kroz korištenje više fokusa. Za sve one koji žele još brži napredak, njima je omogučeno i odrađivanje karmičkih vračanja. Teme naših radioica su sve aktualne i važne teme svakog pojedinca, koje če ga dovesti na viši nivo svijesti i osviještenja, kako na materijalnom, emotivnom, spiritualnom, individualnom i kolektivnom nivou. Tema ima na stotine ( tj. puno više) i njihova primjena nam otvara daleko veči spektar svijesti, znanja i percepcije u svakodnevnom životu i radu.

Mi ne slijedimo nitijedno učenje, niti nekog majstora ili gurua. Sva znanja i istine su dana sa viših eteričnih i dimenzionalnih nivoa. Naš je put, put kroz esencijalnu energiju univerzuma, božansku istinu i samorealizaciju. Osobno iskustvo je to što nam osigurava svjestan i najbrži rast na našem putu.
Sve radionice su snimljene i svaki redoviti član ih uvijek može poslušati.

Naše radionice se održavaju redovito svake nedjelje ( 20.30h) preko interneta tj. Mambla, koji nam omogučuje obostranu komunikaciju. Na našim se radionicama može prisustvovati preko Pc-a, laptopa ili mobitela. Nakon prijave se dobivaju upute za instalaciju

Redovite Radionice ~ PUT OSVIJEŠTENJA ~ i Prijava

Mnoge teme ovih radionica duhovnosti i osviještenja zahtijevaju dublji, duži i konsekventniji rad na sebi, svome putu i danim znanjima. Tako da če vam za to trebati nešto više vremena a i pomoč vaših pomočnika. Zbog toga se organizira ovaj vid radionica, kako bi vam omogučile lakše i brže odrade svih znanja i iskustava na vašem putu ka najvišem cilju.
Jedini uvjet i preduvjet je: „Da s ljubavlju i namjerom konsekventno radimo na sebi i svome putu“.

"Sada je pravo vrijeme osviještenja - Sada imamo svu pomoć koja nam je potrebna da to ostvarimo."

Uvjeti za redovite webinare

Obavezno pročitati

  1. Osnovni cilj ovog portala je edukacija svih duša na svim duhovnim nivoima rada i življenja.
  2. Rad na osobnom rastu i osviještenju u bož. ljubavi je preduvjet za potpuni uspjeh.
  3. Rad na kolektivnom nivou je obaveza samo onih na višem nivou svijesti.
  4. Svi prošli webinari i radionice mogu se besplatno poslušati i koristiti za osobni i duhovni rast.
  5. Biti naš član daje obavezu redovito prisustvovati webinarima i konsekventno raditi na sebi.
  6. Karmička odrađivanja svih vremenskih nivoa su dio ovog puta i obaveza ih je činiti.
  7. Uspjeh je zagarantiran samo onima koji konsekventno i u b. ljubavi rade na sebi i svom putu.
  8. Pristojba za prisustvo svim temama i radionicama-webinarima je 250.- kn mjesečno, po osobi.
  9. Za one koji nisu u mogučnosti redovito plačati (molim kontaktirati Josipa)

Dobrodošli na put, svoj put do potpunog osviještenja  !!!

Tehnički podatci:
Što ti je potrebno za pračenje ovih radionica?
Mobitel, mikrofon, ili slušalice sa mikrofonom, ili Komputer – PC –  mikrofon i slušalice.
PRIJAVA: Nakon prijave biti če proslijeđen link i  protokol za instalaciju našeg Mambla.

prijava radionica osvijestenja