Poruke istina
,

Poruka Istina 2

Igra buđenja

Najteže je priznati da se bojimo promjena. Bilo što se mijenja u našem životu a što unaprijed ne znamo i što ne možemo sami mentalno predvidjeti i kontrolirati. Tu nastaju nesigurnosti, dvojbe, nepovjerenja, strahovi. Naše navike vole ustaljene poznate puteve bez promjena i iznenađenja, koji i nisu toliko dobri ali su poznati, ne podliježu promjenama. Tu se očituje koliko se bojimo, koliko smo nesigurni, neispunjeni, koliko malo povjerenja u svoju istinsku moć imamo. Kada dolazi do bilo kakovih promjena, tu se tek očituje, koliko smo svjesni i osviješteni, koliko povjerenja imamo u moć našeg istinskog Ja.

Lako je biti svjestan i sretan, dok nam sve ide onako, kako smo si zamislili i zacrtali. Lako je biti dobar, pošten i pozitivan dok smo zdravi, voljeni, imućni, ispunjeni, puni elana i prijatelja. Lako je biti sretan dok smo u našem filmu iluzije.
Znamo li kada počinje buđenje, svjesno buđenje ?
Ne onda, kada mi to želimo, već kada smo spremni nešto učiniti za to buđenje. Kada smo spremni voljeti prvo sebe samoga/ samu. Kada smo spremni voljeti sve duše univerzuma, bile one na pozitivnom ili negativnom polu njihove momentalne egzistencije. Kada smo spremni voljeti sve ono što će doći u naš život, a što ne znamo, ne možemo predvidjeti niti kontrolirati. Kada smo spremni voljeti ono istinsko najviše i božansko u nama. Tada poćinje to svijesno buđenje.
Možda je i to iluzija ? Možda…
Možda to i nije iluzija ? Možda…
Bilo bi lijepo sa sigurnošču to znati…

Fokus - Istina ili varka

Nije lako ono što smo dugo činili odjednom odbaciti i početi sasvim nešto drugo, novo. Opet te promjene. Opet sve nanovo. Da, opet. Promijene nam donose rast na oba nivoa svjesnosti. Živi u fokusu, ostani svjestan svog fokusa, fokus u svakom trenutku. To je dug i mukotrpan put. Sada je došlo vrijeme rasta i oni koji to žele, moraju se odlučiti za promijene. Mi smo božanske duše i u posjedu neograničenih potencijala. Poznati nam je Fokus monovalentan, jer se koncentriramo uvijek samo na jedan cilj, pazimo ga, čuvamo, mislimo na njega, ne damo se smesti, emotivno smo vezani za njega i on nam je taj pravi cilj i zadaća. Sve je usmjereno samo na njega. Ne…. to nam nebi trebao biti naš cilj, niti ideal. Jer… Zakoni Božanske istine kažu:, „Ono što čuvaš, tražiš, želiš i na što se vežeš, nećeš nikada tako moći ostvariti“. Pa, za što nam je tada potreban taj fokus ?
O da…. Potreban nam je, ali ne samo jedan fokus, več mnogo fokusa koji su istovremeno aktivni i pomoću njih smo u svakom trenutku biti multivalentni (tzv. multitaskin modus). To je taj pravi modus, u kojem smo moćni i uspješni na svim nivoima svih fokusa. Znajte, da postoje daleko moćnije, naprednije i djelotvornije tehnike (a to vrijedi i za fokuse), koje se mogu koristiti, ako smo spremni otpustiti stare forme i prihvatiti nove, tj. ako smo spremni rasti. Oni koji su za to sve spremni, mogu to vrlo uspješno činiti na našim online web radionicama.

 

O Duhovnosti

Zašto mnogi govore o duhovnosti, pišu o duhovnosti, diskutiraju o njoj i polemiziraju, raščlanjuju je i analiziraju sve njene nedokučive aspekte. Mnogi je negiraju, kritiziraju i osporavaju njeno postojanje. Zašto? Zato jer se boje istine, jer se boje da bi ta istina postala poznata svim dušama. Boje se istine o egzistenciji u nama postoječe duše. Božanske svemoćne duše. Sve te postojeće manipulativne, reptiloidne negativne specije (vrste) se boje da dođe do tog saznanja, da se ljudi probude i dođu u svjestan kontakt sa svojom dušom. Koji paradoks, ljudi se boje reptilskih specija a te specije se boje osviještenja ljudi. U cijelom božanskom sistemu je sve u balansu i sve teče po zadanim parametrima. Dakako da je situacija mnogo kompleksnija i kompliciranija za ovako jednostavno objašnjenje u nekoliko redaka. Tako da ćemo tu temu duže vrijeme obrađivati.

Uvod u Karmu i Karmičke zakone

Karma je dio našeg neodrađenog emotivnog iskustva iz bliže i dalje prošlosti ili iz prošlih života. Karma je neodrađeni i ne vraćeni dug nekoj duši, kolektivu ili grupi duša. Karma se mora uvijek vratiti, isplatiti, odraditi i ako je to svjesno učinjeno tj. osviješteno, tada je zauvijek i odrađeno. Postoji dobra i loša karma. Dobrom karmom možemo ubrzati odrađivanje loše karme. Karma se mjeri i vrača isključivo u emocijama i emotivnim stanjima. Loša iskustva ne moraju biti karma i karmička vračanja. Karma se može iskusiti dobrim a i lošim emotivnim stanjima ali sva ta stanja nisu i ne moraju biti karmičke prirode. Karma je vrlo kompleksno područje duhovnog rada, mnogo puta se ne može definirati kao karma. Vračanja karme nije dobro niti potrebno analizirati, raščlanjivati i kategorizirati jer time se opet vežemo za te emocije i tako ostvarujemo novu karmu i nova vračanja. Vračanje karme mora proteći pozitivno, nevezano i ne emotivno, kako bi to bilo potpuno vraćeno i odrađeno. Nikada ne tražiti krivca tih emocija i razlog zbog kojega je sve to nastalo. Karma ili neko iskustvo, moramo s ljubavlju odraditi i ono će tada biti potpuno odrađeno, osviješteno i vraćeno. Dobra karma se može ostvariti dobrim djelima, emocijama, namjerama, mislima, ali ako to radimo sa namjerom, tada joj se mijenja funkcija i predznak, ona postaje manipulativno iskustvo koje tada podliježe vračanju. Karma, kao i vračanja ne spadaju u istu kategoriju emotivnih stanja i tu opet vrijedi pravilo: „Ne tratiti vrijeme sa traženjem, krivca, uzroka i razloga“, jer time smo zaradili nove mustre karme ili stavke vračanja. Razlika između karme i vračanja su samo vremenski razmaci odrade. Karma se mora uvijek vratiti, ponekad i višestruko, nikada ju ne kategorizirati ni kritizirati. Ona ne mora biti loša ili dobra. Ona mora uvijek biti odrađena. Ako je radimo i odradimo s ljubavlju, tada smo je osvijestili i samim time smo se popeli stepenicu više na razini naše samorealizacije i samoosviještenja. Vračanja su odrade blažeg predznaka i mogu se vrlo lako odraditi. Ako ih radimo svjesno, sa srcem i ljubavlju, tada su vrlo brzo odrađena i mogu višak svog pozitivnog naboja akumulirati u pozitivna akumulaciona stanja, koja nam omogućuju da se neka vračanja tada mogu oprostiti i izbrisati kao dugovanja. Taj proces nam nije nikada moguće kontrolirati i samostalno  određivati njihov tok i stanje. Vračanja su uvijek kratkoročnog karaktera i ne prelaze granice jedne  inkarnacije. Iskustvo je uvijek vezano za svjesnost, bez obzira na njegov predznak pozitivnosti ili negativnosti. Iskustvo se ponavlja toliko dugo dok se ne osvijesti – odradi. Iskustvo je vrlo kompleksno i podliježe zakonima manifestacije i realizacije. Ako su zadovoljeni svi zadani parametri, tada dolazi do realizacije svjesnog iskustva, koje se tada akumulira u tokove samoosviještenja, ali ono još nije potpuno samoosviještenje, jer ono mora proći i stupnjeve samorealizacije. Ovdje tek počinje biti interesantno, tako da ćemo to ostaviti kao neke od tema naših redovitih radionica, na koje se može prijaviti: ww.svjesnost.info

Znanje - i Istina - Kratko i jasno

Znanje je samo varijabla svjesnosti u tom trenu percepcije naših realiteta. Objektivna istina ne postoji kao realnost, već samo kao iluzija nam nametnutih činjenica neke kontrolne institucije koja određuje što je objektivno. Objektivna istina je samo iluzija momentalne željene istine subjektivnog mišljenja mislioca koji je i određuje kao takovu. Subjektivna istina je sve ono što individua misli ili osječa kao istinu, ali nema moći je definirati kao takovu.

Promjene i strah

Najteže je priznati da se bojimo promjena. Bilo što se mijenja u našem životu a što unaprijed ne znamo i što ne možemo sami mentalno predvidjeti i kontrolirati. Tu nastaju nesigurnosti, dvojbe, nepovjerenja, strahovi. Naše navike vole ustaljene poznate puteve bez promjena i iznenađenja, koji i nisu toliko dobri ali su poznati, ne podliježu promjenama. Tu se očituje koliko se bojimo, koliko smo nesigurni, neispunjeni, koliko malo povjerenja u svoju istinsku moć imamo. Kada dolazi do bilo kakovih promjena, tu se tek očituje, koliko smo svjesni i osviješteni, koliko povjerenja imamo u moć našeg istinskog Ja. Lako je  biti svjestan i sretan, dok nam sve ide onako, kako smo si zamislili i zacrtali. Lako je biti dobar, pošten i pozitivan dok smo zdravi, voljeni, imućni, ispunjeni, puni elana i prijatelja. Lako je biti sretan dok smo u našem filmu iluzije. Ali …sve se jako brzo mijenja sa promjenama, koje ustvari i nisu željene.
Kada počinje buđenje. Svjesno buđenje ?
Ne, kada mi to želimo. Već kada smo spremni nešto učiniti za to buđenje. Kada smo spremni voljeti prvo sebe samoga. Kada smo spremni voljeti sve duše univerzuma, bile one na pozitivnom ili negativnom polu njihove momentalne egzistencije. Kada smo spremni voljeti sve ono što će doći u naš život, a što ne znamo, ne možemo predvidjeti niti kontrolirati. Kada smo spremni voljeti ono istinsko najviše i božansko u nama. Tek tada smo spremni za promijene.

Gdje su nam vanzamaljci

Vanzemaljci – Zemaljci su ovdje stalno prisutni. Oni žive u, i na našoj planeti (na vanjskim i na unutarnjim nivoima), koja je ustvari i njihova planeta. Oni nemaju nikakvih problema što ih mi ne možemo primijetiti i kontaktirati, oni to niti ne žele. Različitih specija (vrsta) koje žive na našoj planeti ima mnogo i većina su daleko napredniji od nas. Većina ljudi su suptilno i vrlo efikasno manipulirani (ili su na niskim nivoima svjesnosti) da ne mogu vidjeti ni percipirati druge zemaljske civilizacije. Na žalost, jedino što je večini ljudi ove planete važno, su materijalna dobra, moć i slava. Dok nas određene specije vrlo uspješno i konstantno manipuliraju i iskorištavaju, mi se hrvamo sa materijalnim, etičkim i emotivnim problemima i ne vidimo istinu oko nas.
Kao usporedba:
Da li je netko ikada čuo, da su se kokoši pobunile što žive u kokošinjcima. Ne !!! Njihova svjesnost im to ne omogućava. Ne znamo kada će kokoši doći do tog nivoa svijesti. Siguran sam da to ne brine niti jednog čovjeka na zemlji, što kokoši misle o njihovoj situaciji.
Samo da se zna.“Slično razmišljaju i te specije o nama“, koje nas smatraju dobrim i poslušnim ovćicama………………………….

"Ja Jesam"

„Ja Jesam“, Dakako da to mnogi i jesu, drugi žele biti, a neki misle da već odavno jesu. Kako je to lako reći i jednostavno izreći. Kod mnogih je to samo momentalan odraz sreće, zadovoljstva, ugodnih emocija, lijepih iluzija. U svakom slučaju je odraz naše iluzije svijesti i njene percepcije momentalnog stanja.
„Ja jesam“ nije samo davanje i primanje, već mnogo mnogo više od toga, neizrecivo više. Ako malo detaljnije pogledamo i promislimo o tome stanju, tada nam se nameću mnoga pitanja a i odgovori. Pokušati ćemo prvo iskreno sa ovime: Kako je to sa: „Ja jesam“, kad vam je loše, bolest vas muči, noćne more, ljubomora, besparica, besposlica, vaš izgled i ugled itd. Što je sa mnogim emocijama, karmom, dugovanjima i vračanjima, Kako se tada osjećate? Osjećate li  se i tada svjesno „JA JESAM“ i potpuno ste  u balansu, i potpuno ste sretni i zadovoljni što vam je sada tako kako je, i niste pali pod nikakav utjecaje emocija ili ega?
Na žalost, Istina nam govori da baš i nismo to;“Ja Jesam“
Pitajmo se ?
Da li je to doista, to stanje, „Ja jesam“ ili je to samo naša željena iluzija? Da li to doista želim biti ? Da li smo svjesni i odgovornosti koju nosite sa „Ja jesam ?“ Da li smo potpuno sigurni da to želimo biti u svakom momentu egzistencije i zauvijek? Da li sam osvijestio to stanje „Ja jesam“, Ali ne ono emotivno stanje sreće, koje mislimo da je to „Ja jesam“.
Da li sam svjestan i odgovornosti koju nosim sa, „Ja jesam“
Da li sam svjestan i obaveza koje nosim sa, „Ja jesam“
Da li sam svjestan i tog božanskog stanja, „Ja jesam“-
………..I što sada ??? (ali bez upliva ega i uma !!!)

 

Smisao Teorije

Sve teorije i znanja svijeta ništa nam neče pomoći:
– ako ih neznamo primjeniti.
– ako ih se bojimo primjeniti.
– ako ih ne želimo primjeniti.
Smisao same teorije je: Da vjarujemo u tu teoriju.

Kada bi željeli

KADA bi željeli – Čuti istinu
KADA bi željeli – Vidjeti istinu
KADA bi željeli – Reči istinu
Tada bi bili samo korak do osvještenja.
A to je samo korak do potpunog osvještenja.

Koliko smo svjesni

Da li smo svjesni stina u kojima svakodnevno živimo ?
Svakako da smo svjesni onoga što svakodnevno živimo !
Razmisli. Da li je to doista „svjesno“ življenje.?
Razmisli. Da li je to doista „svjesnost“.?

Poruke istine

– Živi u ljubavi sa onime što si sam/a manifestirao/la, to je bila tvoja želja i odluka.
– Živi u ljubavi sada i u ovom trenutku, jer sve drugo niti ne postoji.
– Voli svaki trenutak ovog života kojeg si sam tako željeo/la proživjeti.
– Voli svaku svoju odluku bila ona dobra ili loša, jer samo tako češ doznati što je tvoja istina.
– Nema dobrog niti lošeg puta, jer sve to je bila naša namjera i odluka proći i proživjeti.
– Nema i nikada neče biti ništa loše na ovom putu, biti če samo iskustva koja smo željeli ili morali proči.
– Ne zaboravi da si „Ti“ to, u što trebaš vjerovati a ne u sve iluzije oko tebe.
– Ne zaboravi da sve ovo postoji samo u tebi i najbolje je za tvoj rast i osvještenje.
– Oni koji u sve ovo samo vjeruju, nikada neče doznati pravu istinu, jer nije dovoljno samo vjerovati.
– Oni koji če slijediti ove istine, nikada se neče probuditi, jer nam nije cilj slijediti niti vjerovati u istine, več ih mi sami moramo  proživjeli.
– Onaj koji misli da je „Ja jesam“, on to nije, jer samo misli da je.
– Onaj koji misli da je dovoljno sve to znati. On Nezna da Nezna.
To su istine koje moramo živjeti i proživjeti…!!!

Želim li se doista osvjestiti

ŽELIM LI SE DOISTA OSVJESTITI

Svi mi želimo živjeti u svjesnosti. Doseči potpuni balans i ostvariti potpuno osvještenje. Mnogi su uvjereni, da več jesu to ostvarili, ali (da li jesu?) To je mnogima rado očekivani uspjeh i najviši željeni cilj.
Postavlja se PITANJE…???
Jesmo li doista spremni za to ostvariti?
Jesmo li doista svjesni svih „odgovornosti“ koje dolaze s tim stanjem?
Jesmo li doista dorasli svim dugoročnim „promjenama“ i „zadačama“? koje nas tu očekuju.
Jesmo li doista spremni svjesno i konsekventno ostati dosljedni tom najvišem nam cilju?
Jesmo li doista spremni uzeti život u svoje ruke i ne manipulirati, danim nam močima?
Jesmo li doista spremni živjeti 24h u tom stanju potpune svjesnosti?
Jesmo li doista spremni odbaciti sva vezivanja 3D nivoa? Jesmo li doista spremni otpustiti sva znanja i vjerovanja ovih nižih nivoa svjesti?
Jesmo li doista spremni preuzeti mnoge zadače i obaveze tog novog stanja svjesnosti?

 
………..JESMO LI DOISTA SPREMNI ZA SVE TO ???………..
0 Kommentare

Dein Kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.