KAKO INSTALIRATI MUMBLE "ZA NOVE ČLANOVE"

 Osim vašeg kompjutera su vam još potrebne slušalice (ili zvučnici) i mikrofon za održavanje međusobne komunikacije.

Program za komunikaciju tj. Mumble možete skinuti na ovom linku:
http://srv.mitananda.info/download/portable-mumble/portable-mumble-de-violet.exe

Za Ipad, Mac i druge sisteme možete skinuti na ovom linku:
http://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page 

1. Pokrenite (dva puta brzo kliknite) instalacijsku datoteku „portable-mumble-de-violet.exe“ i birajte direktorij u koji želite da se program instalira tj. ekstrahira te pritisnite tipku „Extract“.

2. U direktoriju gdje se program instalirao uđite u pod direktorij „Mumble-1.2.16“ i pokrenite datoteku tj. fajl pod nazivom „mumble.exe“.

3. Otvoriti će se prozorčić pod nazivom „Benutzername eingeben“ u koji upišite svoje ime iza kojeg dodajte „-HR“ (npr. Josip-HR) i kliknite na „OK“.

Zatim će se otvoriti još jedan prozorčić s upitom o certifikatu, trebate kliknuti na „Ja“.

Važno: Važno je, da su vaše slušalice i mikrofon priključeni, jer će vam biti potrebni za našu komunikaciju.

Sada ste automatski u čekaonici našeg mumble, piše: „Warteraum für Eingeladene Besucher“

Ovdje morate pričekati, dok se ja ne javim i registriram vas (to se čini samo prvi puta). Kasnije (automatski) sami slobodno ulazite na: „Workshop-HR“

Prvi puta je potrebno doći 15 minuta prije radionice zbog registracije.

Kada želite govoriti: Tada je potrebno na vašoj tipkovnici pritisnuti tipku: „x“ te je držati pritisnutu dok govorite. Kada prestanete govoriti treba tipku „x“  pustiti.

DOBRODOŠLI NA NAŠ MUMBLE – HR